WEBSITE ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI, TUY NHIÊN SỐ LƯỢNG SUBMIT BỊ GIỚI HẠN MỖI NGÀY CÒN RẤT ÍT (THEO CHÍNH SÁCH MỚI CỦA JUDGE0, BÊN CUNG CẤP API). DO VẬY RẤT MONG CÁC BẠN CHÚ Ý TEST THẬT KỸ CODE TRƯỚC KHI SUBMIT.

Tác giả: Thọ Trần

HK2 TRUNG BÌNH CÂN NẶNG

Đề bài: Người ta muốn điều tra về cân nặng của n học sinh lớp 8 trường THCS Trần Quang Khải. Em hãy viết chương trình nhập số nguyên n (1<n <=150) là số học sinh cần điều tra và dãy gồm n số nguyên a1,a2,a3,…an (0<ai<100) là cân nặng của mỗi bạn học sinh