WEBSITE ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI, TUY NHIÊN SỐ LƯỢNG SUBMIT BỊ GIỚI HẠN MỖI NGÀY CÒN RẤT ÍT (THEO CHÍNH SÁCH MỚI CỦA JUDGE0, BÊN CUNG CẤP API). DO VẬY RẤT MONG CÁC BẠN CHÚ Ý TEST THẬT KỸ CODE TRƯỚC KHI SUBMIT.

Căn bậc 2

Đề bài: Viết chương trình nhập vào 1 số dương rồi tính căn bậc 2 của nó làm tròn 2 số lẻ.

Đầu vào: Một số dương duy nhất

Đầu ra: Kết quả căn bậc hai của số đã nhập, làm tròn 2 số thập phân

Ví dụ:
input:
9
output:
3.00

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

Add a Comment