WEBSITE ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI, TUY NHIÊN SỐ LƯỢNG SUBMIT BỊ GIỚI HẠN MỖI NGÀY CÒN RẤT ÍT (THEO CHÍNH SÁCH MỚI CỦA JUDGE0, BÊN CUNG CẤP API). DO VẬY RẤT MONG CÁC BẠN CHÚ Ý TEST THẬT KỸ CODE TRƯỚC KHI SUBMIT.

Chuyên mục: Bài tập về If else

Rút tiền từ ATM năm 2050

Đề bài: Người dùng nhập vào một số nguyên là số tiền cần rút. Điều kiện, số tiền cần rút phải <= 200 triệu và là bội số của 50.000đ. Trong cây ATM luôn bảo đảm có đủ tiền cho khách hàng rút và có không giới hạn các mệnh giá tiền 500.000, 200.000, 100.000

Cước điện thoại

Đề bài: Viết chương trình để tính cước điện thoại bàn cho một hộ gia đình với các thông số như sau: Phí thuê bao bắt buộc là 25 nghìn. 600 đồng cho mỗi gọi của 50 phút đầu tiên. 400 đồng cho mỗi phút gọi của 150 phút tiếp theo. 200 đồng cho bất

Tam giác

Đề bài: Viết chương trình nhập vào 3 số a, b, c. Kiểm tra xem a, b, c có phải là 3 cạnh của tam giác không? Nếu là 3 cạnh của tam giác thì tính diện tích của tam giác theo công thức: với p là nửa chu vi tam giác. Đầu vào: Một

Phương trình bậc 2

Đề bài: Hãy lập trình chương trình giải phương trình bậc 2: với a, b, c nhập từ bàn phím. Đầu vào: Một dòng gồm 3 số cách nhau bởi dấu cách. Đầu ra: In ra cho các trường hợp. 1/ “VSN” – Nếu phương trình vô số nghiệm 2/ “VN” – Nếu phương trình vô

Max 4

Đề bài: Nhập vào 4 số nguyên, tìm và in ra số lớn nhất trong 4 số. Đầu vào: Một dòng chứa 4 số nguyên cách nhau bởi dấu cách. Đầu ra: Một số là số lớn nhất trong 4 số. Ví dụ: input: 4 2 6 5 output: 6

Max 2

Đề bài: Nhập vào 2 số nguyên, tìm và in ra số lớn nhất trong 2 số. Đầu vào: Một dòng chứa 2 số nguyên cách nhau bởi dấu cách. Đầu ra: Một số là số lớn nhất trong 2 số. Ví dụ: input: 4 3 output: 4

Max 3

Đề bài: Nhập vào 3 số nguyên, tìm và in ra số lớn nhất trong 3 số. Đầu vào: Một dòng chứa 3 số nguyên cách nhau bởi dấu cách. Đầu ra: Một số là số lớn nhất trong 3 số. (Mình đã thêm 3 test case cho bài này, các bạn đã làm qua