WEBSITE ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI, TUY NHIÊN SỐ LƯỢNG SUBMIT BỊ GIỚI HẠN MỖI NGÀY CÒN RẤT ÍT (THEO CHÍNH SÁCH MỚI CỦA JUDGE0, BÊN CUNG CẤP API). DO VẬY RẤT MONG CÁC BẠN CHÚ Ý TEST THẬT KỸ CODE TRƯỚC KHI SUBMIT.

Cầu vồng

Đề bài: Một cầu vồng được tạo ra khi có đầy đủ 7 màu sau:
‘red’, ‘violet’, ‘orange’, ‘yellow’, ‘green’, ‘indigo’, ‘blue’
Sơn đang mã hóa các cầu vồng bằng cách đảo vị trí các ký tự trong chuỗi, ví dụ
“rgeeernd” là mã hóa của “red-green”.

Sơn có một chuỗi str là chuỗi mã hóa theo quy tắc trên, hãy tìm xem có thể tạo được nhiều nhất bao nhiêu cầu vồng từ các màu đã được mã hóa. Chú ý là bạn phải giải mã hết toàn bộ chuỗi str.

Với str = “deonlvgvliniebrngooeugdieoletrwdeeontoyaiillnddrigrogieie” thì kết quả = 1.

Ta có thể sắp xếp lại chuỗi str thành các màu như sau: “yellow-blue-violet-violet-orange-indigo-indigo-indigo-green-red-red”.
==> Chỉ đủ màu để tạo ra 1 cầu vồng.

Đầu vào: Một chuỗi str
Đầu ra: Số lượng cầu vồng tối đa có thể tạo ra

Ví dụ:

input:
deonlvgvliniebrngooeugdieoletrwdeeontoyaiillnddrigrogieie
output:
1

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

Add a Comment