WEBSITE ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI, TUY NHIÊN SỐ LƯỢNG SUBMIT BỊ GIỚI HẠN MỖI NGÀY CÒN RẤT ÍT (THEO CHÍNH SÁCH MỚI CỦA JUDGE0, BÊN CUNG CẤP API). DO VẬY RẤT MONG CÁC BẠN CHÚ Ý TEST THẬT KỸ CODE TRƯỚC KHI SUBMIT.

Điểm trung bình, xếp loại

Đề bài: VCT tính điểm trung bình cộng 3 môn học Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (điểm các môn nhập từ bàn phím, đều tính hệ số 1, điểm trung bình làm tròn 1 chữ số thập phân) về kết quả xếp loại được quy định như sau:

+ Loại Giỏi: ĐTB>=8.0 và không có môn nào dưới 6.5

+ Loại Khá: 6.5<=ĐTB<8.0 và không có môn nào dưới 5.0

+ Loại Trung bình: 5.0<=ĐTB<6.5 và không có môn nào dưới 3.5

+ Loại Yếu: còn lại

Đầu vào: Điểm 3 môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh cách nhau một khoảng trắng

Đầu ra: ĐTB và kết quả Gioi hoặc Kha hoặc Trung binh hoặc Yeu

Ví dụ 1:

input:

8 7 9

output:

8.0 Gioi

Ví dụ 2:

input:

8 2 9

output:

6.3 Yeu

Ví dụ 3:

input:

4 9 9

output:

7.3 Trung binh

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

2 Comments

Add a Comment