BÀI TẬP CỦA CÁC THẦY CÔ ĐƯA LÊN ĐÃ ĐƯỢC DI CHUYỂN TỚI MENU "BÀI TẬP CỦA GV"

Điểm trung bình, xếp loại

Đề bài: VCT tính điểm trung bình cộng 3 môn học Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (điểm các môn nhập từ bàn phím, đều tính hệ số 1, điểm trung bình làm tròn 1 chữ số thập phân) về kết quả xếp loại được quy định như sau:

+ Loại Giỏi: ĐTB>=8.0 và không có môn nào dưới 6.5

+ Loại Khá: 6.5<=ĐTB<8.0 và không có môn nào dưới 5.0

+ Loại Trung bình: 5.0<=ĐTB<6.5 và không có môn nào dưới 3.5

+ Loại Yếu: còn lại

Đầu vào: Điểm 3 môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh cách nhau một khoảng trắng

Đầu ra: ĐTB và kết quả Gioi hoặc Kha hoặc Trung binh hoặc Yeu

Ví dụ 1:

input:

8 7 9

output:

8.0 Gioi

Ví dụ 2:

input:

8 2 9

output:

6.3 Yeu

Ví dụ 3:

input:

4 9 9

output:

7.3 Trung binh

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

2 Comments

Add a Comment