BÀI TẬP CỦA CÁC THẦY CÔ ĐƯA LÊN ĐÃ ĐƯỢC DI CHUYỂN TỚI MENU "BÀI TẬP CỦA GV"

Đoạn con nhiều số dương nhất v1

Đề bài: VCT nhập vào mảng gồm n số nguyên. Xuất ra đoạn con có nhiều số nguyên dương nhất.
Đầu vào: Gồm số nguyên dương n và n số nguyên
Đầu ra: Dòng 1 là số lượng số dương, dòng 2 là đoạn con có nhiều số nguyên dương nhất, nếu có nhiều đoạn thì chỉ xuất đoạn đầu tiên.

Ví dụ:
Input
12
3 2 -6 8 5 6 -9 4 5 6 -8 3
Output: 
3
8 5 6
Youtube: Thầy Thọ C2

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

Add a Comment