WEBSITE ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI, TUY NHIÊN SỐ LƯỢNG SUBMIT BỊ GIỚI HẠN MỖI NGÀY CÒN RẤT ÍT (THEO CHÍNH SÁCH MỚI CỦA JUDGE0, BÊN CUNG CẤP API). DO VẬY RẤT MONG CÁC BẠN CHÚ Ý TEST THẬT KỸ CODE TRƯỚC KHI SUBMIT.

Đường chéo HCN

Đề bài: Nhập vào 2 số dương là độ dài 2 cạnh a, b của hình chữ nhật (0 < a, b <= 100000). Tính độ dài đường chéo HCN, làm tròn 2 số thập phân.
Đầu vào: Một dòng gồm 2 số cách nhau bởi dấu cách.
Đầu ra: Một dòng gồm 1 số là đường chéo HCN làm tròn 2 số thập phân.

Ví dụ:

input:
3 4
output:
5.00

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

2 Comments

Add a Comment