WEBSITE ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI, TUY NHIÊN SỐ LƯỢNG SUBMIT BỊ GIỚI HẠN MỖI NGÀY CÒN RẤT ÍT (THEO CHÍNH SÁCH MỚI CỦA JUDGE0, BÊN CUNG CẤP API). DO VẬY RẤT MONG CÁC BẠN CHÚ Ý TEST THẬT KỸ CODE TRƯỚC KHI SUBMIT.

Mật mã kim tự tháp

Đề bài: Sơn đang đi khám phá một kim tự tháp bí ẩn. Trên tường có một bước vẽ mật mã như sau:

1
232
34543
4567654
567898765
67890109876
7890123210987
890123454321098
90123456765432109
0123456789876543210
Biết rằng đây lần lượt là mật mã của 10 cánh cổng đầu tiên. Sơn đang cần phải mở cánh của thứ n, bạn hãy dựa vào 10 mật mã đầu tiên và đoán ra quy luật của chúng, từ đó trả về mật mã của cổng thứ n.
Đầu vào: Một số n là số thứ tự của cánh cổng
Đầu ra: Mật mã của cánh cổng

Ví dụ:

input:
1
output:
1
input:
3
output:
34543

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

Add a Comment