WEBSITE ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI, TUY NHIÊN SỐ LƯỢNG SUBMIT BỊ GIỚI HẠN MỖI NGÀY CÒN RẤT ÍT (THEO CHÍNH SÁCH MỚI CỦA JUDGE0, BÊN CUNG CẤP API). DO VẬY RẤT MONG CÁC BẠN CHÚ Ý TEST THẬT KỸ CODE TRƯỚC KHI SUBMIT.

Phần nguyên

Đề bài: Viết chương trình nhập vào 2 số thực dương a, b rồi tính phần nguyên của phép chia a cho b.

Đầu vào: 2 số thực dương cách nhau 1 khoảng trắng.

Đầu ra: Phần nguyên của phép chia a cho b.

Gợi ý: dùng hàm trunc(x);

Ví dụ:
input:
10.5 2
output:
5

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

Add a Comment