BÀI TẬP CỦA CÁC THẦY CÔ ĐƯA LÊN ĐÃ ĐƯỢC DI CHUYỂN TỚI MENU "BÀI TẬP CỦA GV"

Sinh nhật tháng

Đề bài: Lớp 81 cứ mỗi tháng lại tổ chức sinh nhật chung theo tháng cho các bạn hs trong lớp. Em hãy thống kê số lượng các bạn học sinh có sinh nhật trong mỗi tháng của lớp 81 để lớp trưởng chuẩn bị mua quà.
Dữ liệu vào gồm 2 dòng, dòng đầu là số lượng hs trong lớp, dòng 2 là tháng có ngày sinh nhật của các bạn học sinh. Dữ liệu ra: Tên tháng và số lượng các bạn có sinh nhật, mỗi tháng 1 dòng.

Ví dụ:
Input:
8
3 4 3 3 11 12 11 11
Output
3 3
4 1
11 3
12 1

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

3 Comments

Add a Comment