WEBSITE ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI, TUY NHIÊN SỐ LƯỢNG SUBMIT BỊ GIỚI HẠN MỖI NGÀY CÒN RẤT ÍT (THEO CHÍNH SÁCH MỚI CỦA JUDGE0, BÊN CUNG CẤP API). DO VẬY RẤT MONG CÁC BẠN CHÚ Ý TEST THẬT KỸ CODE TRƯỚC KHI SUBMIT.

Số ghép lớn nhất

Đề bài: Sơn rất thích chơi trò xếp các con số. Thầy mới đưa cho Sơn một mảng arr gồm n các số tự nhiên và đố Sơn lấy được k số trong mảng để ghép các số này với nhau sẽ được số lớn nhất. Hãy giúp Sơn.
Đầu vào: Một arr gồm n các số tự nhiên và số k
Đầu ra: Số lớn nhất ghép được từ k số, số rất lớn nên hãy in ra dạng chuỗi

Ví dụ:

input:
4 2
123 6 4563 97
output:
4563123

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

Add a Comment