WEBSITE ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI, TUY NHIÊN SỐ LƯỢNG SUBMIT BỊ GIỚI HẠN MỖI NGÀY CÒN RẤT ÍT (THEO CHÍNH SÁCH MỚI CỦA JUDGE0, BÊN CUNG CẤP API). DO VẬY RẤT MONG CÁC BẠN CHÚ Ý TEST THẬT KỸ CODE TRƯỚC KHI SUBMIT.

Số nguyên tố nhỏ hơn n

Đề bài:Đếm số lượng số nguyên tố nhỏ hơn hoặc bằng n.
Đầu vào: Một số n duy nhất. n <= 5*10^9.
Đầu ra: Số lượng số nguyên tố nhỏ hơn hoặc bằng n.
Ví dụ:

input:
3
output:
2

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

Add a Comment