BÀI TẬP CỦA CÁC THẦY CÔ ĐƯA LÊN ĐÃ ĐƯỢC DI CHUYỂN TỚI MENU "BÀI TẬP CỦA GV"

Số nguyên tố nhỏ hơn n

Đề bài:Đếm số lượng số nguyên tố nhỏ hơn hoặc bằng n.
Đầu vào: Một số n duy nhất. n <= 5*10^9.
Đầu ra: Số lượng số nguyên tố nhỏ hơn hoặc bằng n.
Ví dụ:

input:
3
output:
2

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

Add a Comment