WEBSITE ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI, TUY NHIÊN SỐ LƯỢNG SUBMIT BỊ GIỚI HẠN MỖI NGÀY CÒN RẤT ÍT (THEO CHÍNH SÁCH MỚI CỦA JUDGE0, BÊN CUNG CẤP API). DO VẬY RẤT MONG CÁC BẠN CHÚ Ý TEST THẬT KỸ CODE TRƯỚC KHI SUBMIT.

Tìm số 3

Đề bài: Viết chương trình tìm các số có ba chữ số sao cho số đó bằng n lần tổng các chữ số của nó. (n được nhập từ bàn phím)

Đầu vào: 1 số nguyên dương

Đầu ra: Các số thỏa mãn cách nhau bởi dấu phẩy và khoảng trống, nếu không có thì xuất “Khong tim thay”

Ví dụ 1:
input:
6
output:
Khong tim thay
Ví dụ 2:
input:
16
output:
144, 192, 288, 

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

One Comment

Add a Comment