WEBSITE ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI, TUY NHIÊN SỐ LƯỢNG SUBMIT BỊ GIỚI HẠN MỖI NGÀY CÒN RẤT ÍT (THEO CHÍNH SÁCH MỚI CỦA JUDGE0, BÊN CUNG CẤP API). DO VẬY RẤT MONG CÁC BẠN CHÚ Ý TEST THẬT KỸ CODE TRƯỚC KHI SUBMIT.

Tính tổng

Đề bài:

Đầu vào: 1 số nguyên dương n

Đầu ra: Xuất tổng s1 trên 1 dòng, tổng s2 trên 1 dòng

Ví dụ:

input:
5
output:
9
0.3577

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

One Comment

Add a Comment