WEBSITE ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI, TUY NHIÊN SỐ LƯỢNG SUBMIT BỊ GIỚI HẠN MỖI NGÀY CÒN RẤT ÍT (THEO CHÍNH SÁCH MỚI CỦA JUDGE0, BÊN CUNG CẤP API). DO VẬY RẤT MONG CÁC BẠN CHÚ Ý TEST THẬT KỸ CODE TRƯỚC KHI SUBMIT.

Vua ước

Đề bài: Số nguyên dương có nhiều ước nhất mà nhỏ nhất thì được tôn làm vua ước. Em hãy viết chương trình tìm vua ước trong đoạn từ a đến b. Với a, b là 2 số nguyên dương nhập từ bàn phím (0<a<b<=10^5).

Đầu vào: 2 số nguyên dương cách nhau 1 khoảng trắng

Đầu ra: Vua ước và số ước của nó cách nhau 1 khoảng trắng

Ví dụ 1:
input:
1 10
output:
6 4
Ví dụ 2:
input:
4 13
output:
12 6

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

Add a Comment