WEBSITE ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI, TUY NHIÊN SỐ LƯỢNG SUBMIT BỊ GIỚI HẠN MỖI NGÀY CÒN RẤT ÍT (THEO CHÍNH SÁCH MỚI CỦA JUDGE0, BÊN CUNG CẤP API). DO VẬY RẤT MONG CÁC BẠN CHÚ Ý TEST THẬT KỸ CODE TRƯỚC KHI SUBMIT.

Wh-Số nút

Đề bài: SỐ NÚT THẦY THỌ C2:Youtube Facebook

Chỉ nhập 1 số và xuất ra 1 số (vd 76 –> 4)

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

Add a Comment