THE EXERCISE OF THE GUYS GUYS HAS BEEN MOVED TO THE MENU "EXERCISE OF Teacher"

Author: nguyenvanquan7826

Hunonic smart home

Công ty cổ phần Hunonic Việt Nam đang phát triển hệ thống nhà thông minh với nhiều sản phẩm độc đáo. Hệ thống hiện tại là một hệ thống liên kết toàn bộ ngôi nhà qua mạng bluetooth tiết kiệm năng lượng (Mesh). Nguyên lý hoạt động của các thiết bị này là kết nối

Map

Source: http://laptrinh.ictu.edu.vn Thai Nguyen Province are planning projects throughout the province and land redistribution by regions. Leaders decided to draw a map for easy management. Maps are rectangular size MxN. With symbols: '#' Is for forest land