THE EXERCISE OF THE GUYS GUYS HAS BEEN MOVED TO THE MENU "EXERCISE OF Teacher"

Brick Phone

Threads:Ném chó chó chếtlà câu nói thường dùng để chỉ những chiếc điện thoạicục gạchngày xưa.

Hôm nay, chúng ta sẽ có một bài tập nhỏ về những chiếc điện thoại huyền thoại này. Cho n là một chuỗi toàn số (chỉ gồm các kí tự 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9). Dựa vào hình ảnh về chiếc điện thoại cục gạch. Bạn hãy chuyển đổi n sang một chuỗi s. Trong đó s là một chuỗi chỉ chứa các kí tự in thường trong bảng chữ cái Latinh (từ a-z). CEO: Cho n = 2 thì sau khi chuyển đổi sẽ được s = abc, Cho n = 90 thì s = wxyz. Nếu như sau khi chuyển đổi chuỗi s là rỗng thì in radienthoaicucgach”.

Input: Một số nguyên T biểu thị số trường hợp thử nghiệm (0 < T <= 10).
T dòng tiếp theo, mỗi dòng là một chuỗi n (độ dài của n <= 50).
Output: Ứng với mỗi trường hợp thử nghiệm in ra một chuỗi s tương ứng là kết quả bài toán.

For example:

input:
3
2
0123456789
1010

output:
abc
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
dienthoaicucgach

You are not logged in? Log in to Submit Now!

Add a Comment