THE EXERCISE OF THE GUYS GUYS HAS BEEN MOVED TO THE MENU "EXERCISE OF Teacher"

Author: SonTrinh

Plant tree

Threads: Cho n hạt giống có số ngày ra hoa tương ứng là d1, d2, …, dn. Một bác nông dân trồng mỗi ngày một hạt giống. Viết chương trình tìm số ngày sớm nhất để bác nông dân tổ chức bữa tiệc ngoài vườn khi tất cả các hạt giống này đã trưởng

ATM withdrawal

Threads: Vinh làm việc cho một công ty sản xuất máy ATM. Chức năng cơ bản của một máy ATM là rút tiền mặt. Khi một khách hàng muốn rút W đồng, máy ATM sẽ nhả ra N tờ tiền mà có tổng là W đồng. Trong máy ATM thế hệ tiếp theo, Vinh

Chia Cake

Threads: Có N chiếc bánh, mỗi chiếc bánh có bán kính là ri (tương ứng với chiếc bánh thứ i). Tất cả N chiếc bánh có chiều cao bằng nhau và bằng 1. Cần phải chia cắt N chiếc bánh thành F miếng bánh thỏa mãn điều kiện là F miếng bánh có thể

Pour water

Threads: For 3 chiếc bình đựng được lượng nước tương ứng là x, y. Có cách nào để xác định được z lít bằng cách sử dụng hai bình x, y (ban đầu không có nước) với các điều kiện như sau: Đổ đầy nước vào bình. Làm trống 1 bình. Đổ nước từ

TicTacToe

Threads: Game TicTacToe là một game phiên bản thu gọn của cờ caro với board game là một bảng 3 x 3. Game gồm 2 người chơi, mỗi lượt 1 người chơi sẽ đánh dấu vào ô trong bảng. Người chơi thứ nhất sẽ đánh dấu ‘x’, còn người chơi thứ hai sẽ đánh

Bán kẹo

Threads: Lee có vô hạn các túi kẹo lần lượt chứa 6, 9 and 20 cái kẹo. 1 khách hàng muốn mua n cái kẹo, Lee muốn bán được nhiều túi kẹo nhất có thể. Hãy giúp Lee tính số túi kẹo tối đa bán được, biết rằng cô sẽ không được bán