WEBSITE ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI, TUY NHIÊN SỐ LƯỢNG SUBMIT BỊ GIỚI HẠN MỖI NGÀY CÒN RẤT ÍT (THEO CHÍNH SÁCH MỚI CỦA JUDGE0, BÊN CUNG CẤP API). DO VẬY RẤT MONG CÁC BẠN CHÚ Ý TEST THẬT KỸ CODE TRƯỚC KHI SUBMIT.

BIỂU THỨC

Bài 1. Biểu thức
In ra tổng, tích, hiệu và thương của 2 số được nhập vào từ bàn phím. Kết quả lấy 3 chữ số sau dấu phẩy.
Input: Hai số thực a, b
Output: 4 giá trị tổng, hiệu, tích, thương (a/b) của hai số a và b, mỗi giá trị trên 1 dòng
Ví dụ:

input:
1 2
Output:
3.000
-1.000
2.000
0.500

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

Add a Comment