BÀI TẬP CỦA CÁC THẦY CÔ ĐƯA LÊN ĐÃ ĐƯỢC DI CHUYỂN TỚI MENU "BÀI TẬP CỦA GV"

Chuyên mục: Bài tập

Tìm Cặp Số

Đề bài: Cho một số nguyên dương x. Tìm cặp số nguyên dương (a, b) thoả mãn: UCLN(a, b) + BCNN(a, b) = x. Trong đó: UCLN(a, b) là ước chung lớn nhất của 2 số a và b. BCNN(a, b) là bội chung nhỏ nhất của 2 số a và b. Đầu vào: Dòng

Điện Thoại Cục Gạch

Đề bài: “Ném chó chó chết” là câu nói thường dùng để chỉ những chiếc điện thoại “cục gạch” ngày xưa. Hôm nay, chúng ta sẽ có một bài tập nhỏ về những chiếc điện thoại huyền thoại này. Cho n là một chuỗi toàn số (chỉ gồm các kí tự 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9). Dựa vào hình