WEBSITE ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI, TUY NHIÊN SỐ LƯỢNG SUBMIT BỊ GIỚI HẠN MỖI NGÀY CÒN RẤT ÍT (THEO CHÍNH SÁCH MỚI CỦA JUDGE0, BÊN CUNG CẤP API). DO VẬY RẤT MONG CÁC BẠN CHÚ Ý TEST THẬT KỸ CODE TRƯỚC KHI SUBMIT.

Chia Bánh

Đề bài:
Có N chiếc bánh, mỗi chiếc bánh có bán kính là ri (tương ứng với chiếc bánh thứ i). Tất cả N chiếc bánh có chiều cao bằng nhau và bằng 1. Cần phải chia cắt N chiếc bánh thành F miếng bánh thỏa mãn điều kiện là F miếng bánh có thể tích là bằng nhau để chia cho F người. Tìm thể tích lớn nhất của mỗi miếng bánh có thể chia được.

Đầu vào: T số lượng test
Mỗi test bao gồm:
2 số: n chiếc bánh, f người
Dòng tiếp theo chứa kích thước từng chiếc bánh fi
Đầu ra: T dòng, mỗi dòng hiển thị kích thước tối đa của chiếc bánh cho mỗi người (in dưới dạng 4 số sau dấu chấm)
Ví dụ:

input:
3
3 3
4 3 3
1 24
5
10 5
1 4 2 3 4 5 6 5 4 2
output:
25.1327
3.1416
50.2655

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

Add a Comment