Số lượng submit của website có hạn, rất mong các bạn chau chuốt thật kỹ code trước khi submit! Ủng hộ 20.000 (hai mươi ngàn đồng) để chúng tôi duy trì website.

Chuyên mục: GV Trịnh Quang Cao Sơn

Cai nghiện game

Đề bài:Nam là một sinh viên nghiệm game, trong một lần gặp gỡ Ad đã khuyên cậu ấy bỏ game và chỉ cho Nam một phương pháp. Trong vòng N ngày liên tiếp, mỗi ngày cậu phải giảm D phút chơi game. Sau N ngày, cậu đã chơi tổng S thời gian. Sau một thời

Ba ước số

Đề bài: Cho số tự nhiên N. Nhiệm vụ của bạn là hãy đếm tất cả các số có đúng ba ước số. Ví dụ n=100, ta có các số 4, 9, 25, 49. Đầu vào: Số lượng test T, T dòng tiếp theo là các số tự nhiên N. 1≤T≤100; 1≤N ≤7*10^13 Đầu ra:

Biến đổi dãy 2

Đề bài: Sơn có một ma trận a được thiết lập như sau: a[i].size()=2. (0 ≤ i < a.size()). a[i][0] ≤ a[i][1]. Một lần biến đổi Sơn thực hiện các việc như sau: Tăng tất cả a[i][0] lên x đơn vị cho đến khi tồn tại a[i][0]=a[i][1] Xóa tất cả các phần tử mà a[i][0]

Vũng nước

Đề bài: Trên một đoạn đường bị hư hỏng, có n điểm, độ cao ở mỗi điểm i của đường là a[i], khi trời mưa xuống thì những chỗ thấp hơn sẽ bị nước mưa lấp vào. Lưu ý là riêng điểm 0 và điểm n-1 là hai lề đường nên không thể bị nước

Cầu vồng

Đề bài: Một cầu vồng được tạo ra khi có đầy đủ 7 màu sau: ‘red’, ‘violet’, ‘orange’, ‘yellow’, ‘green’, ‘indigo’, ‘blue’ Sơn đang mã hóa các cầu vồng bằng cách đảo vị trí các ký tự trong chuỗi, ví dụ “rgeeernd” là mã hóa của “red-green”. Sơn có một chuỗi str là chuỗi mã