WEBSITE ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI, TUY NHIÊN SỐ LƯỢNG SUBMIT BỊ GIỚI HẠN MỖI NGÀY CÒN RẤT ÍT (THEO CHÍNH SÁCH MỚI CỦA JUDGE0, BÊN CUNG CẤP API). DO VẬY RẤT MONG CÁC BẠN CHÚ Ý TEST THẬT KỸ CODE TRƯỚC KHI SUBMIT.

Dãy con có tổng lớn nhất

Đề bài:
Viết chương trình tìm tổng lớn nhất của các dãy con trong mảng.
Đầu vào: Dòng đầu chưa số N là số phần tử của mảng
Dòng tiếp theo chứa các phần tử thứ i của mảng
Đầu ra: Tổng lớn nhất của dãy con
Ví dụ:

input:
6
-2 11 -4 13 -5 2
output:
20

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

Add a Comment