BÀI TẬP CỦA CÁC THẦY CÔ ĐƯA LÊN ĐÃ ĐƯỢC DI CHUYỂN TỚI MENU "BÀI TẬP CỦA GV"

Dãy con có tổng lớn nhất

Đề bài:
Viết chương trình tìm tổng lớn nhất của các dãy con trong mảng.
Đầu vào: Dòng đầu chưa số N là số phần tử của mảng
Dòng tiếp theo chứa các phần tử thứ i của mảng
Đầu ra: Tổng lớn nhất của dãy con
Ví dụ:

input:
6
-2 11 -4 13 -5 2
output:
20

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

Add a Comment