BÀI TẬP CỦA CÁC THẦY CÔ ĐƯA LÊN ĐÃ ĐƯỢC DI CHUYỂN TỚI MENU "BÀI TẬP CỦA GV"

Tổng ước (bản khó)

Đề bài:Cho một số n, tính tổng các ước của số n(không bao gồm n)!
Đầu vào: Một số n duy nhất. N <= 10^18.
Đầu ra: Tổng các ước của n.

Gợi ý: kiểm tra số nguyên tố trước.
Ví dụ:

input:
3
output:
1

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

Add a Comment