WEBSITE ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI, TUY NHIÊN SỐ LƯỢNG SUBMIT BỊ GIỚI HẠN MỖI NGÀY CÒN RẤT ÍT (THEO CHÍNH SÁCH MỚI CỦA JUDGE0, BÊN CUNG CẤP API). DO VẬY RẤT MONG CÁC BẠN CHÚ Ý TEST THẬT KỸ CODE TRƯỚC KHI SUBMIT.

Sơn Phản Quang

Đề bài:
Dọc bên đường cao tốc người ta dựng hàng cột làm rào chắn. Các cột được đánh số từ 1 trở đi.
Ở các cột chẵn có phủ sơn phản quang. Những cột có số chẵn nhưng không chia hết cho 4 được phủ sơn trên diện tích 1×1, những cột có số chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 8 được phủ sơn trên diện tích 1×2, những cột có số chia hết cho 8 nhưng không chia hết cho 16 được phủ sơn trên diện tích 1×3, … , những cột có số chia hết cho 2^i nhưng không chia hết cho 2^(i+1) được phủ sơn trên diện tích 1xi.
Trong quá trình duy tu bảo dưỡng đường từ cột lf đến rt người ta cần phủ lại sơn phản quang của các cột thuộc khoảng [lf, rt]. Sơn phản quang rất đắt, vì vậy người ta phải tính chính xác tổng diện tích cần phủ để lên dự trù kinh phí.
Hãy tính tổng diện tích cần phủ sơn trong khoảng [lf, rt]
Đầu vào: Gồm 1 dòng chứa 2 số lf và rt (1 <= lf <= rt <= 10^18)
Đầu ra: Một số nguyên – tổng diện tích cần sơn
Ví dụ:

input:
5 15
output:
8

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

Add a Comment