WEBSITE ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI, TUY NHIÊN SỐ LƯỢNG SUBMIT BỊ GIỚI HẠN MỖI NGÀY CÒN RẤT ÍT (THEO CHÍNH SÁCH MỚI CỦA JUDGE0, BÊN CUNG CẤP API). DO VẬY RẤT MONG CÁC BẠN CHÚ Ý TEST THẬT KỸ CODE TRƯỚC KHI SUBMIT.

Chuyên mục: Bài tập

Sàng nguyên tố

Đề bài: Tìm số nguyên tố tại vị trí i Đầu vào: T số lượng test, T testcase tương ứng. Đầu ra: Số nguyên tố tại các vị trí testcase. Gợi ý: dựa vào sàng nguyên tố để hoàn thành bài tập Ví dụ: input: 3 2 3 5 output: 3 5 7

Tìm Cặp Số

Đề bài: Cho một số nguyên dương x. Tìm cặp số nguyên dương (a, b) thoả mãn: UCLN(a, b) + BCNN(a, b) = x. Trong đó: UCLN(a, b) là ước chung lớn nhất của 2 số a và b. BCNN(a, b) là bội chung nhỏ nhất của 2 số a và b. Đầu vào: Dòng

Điện Thoại Cục Gạch

Đề bài: “Ném chó chó chết” là câu nói thường dùng để chỉ những chiếc điện thoại “cục gạch” ngày xưa. Hôm nay, chúng ta sẽ có một bài tập nhỏ về những chiếc điện thoại huyền thoại này. Cho n là một chuỗi toàn số (chỉ gồm các kí tự 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9). Dựa vào hình