BÀI TẬP CỦA CÁC THẦY CÔ ĐƯA LÊN ĐÃ ĐƯỢC DI CHUYỂN TỚI MENU "BÀI TẬP CỦA GV"

Sàng nguyên tố

Đề bài: Tìm số nguyên tố tại vị trí i
Đầu vào: T số lượng test, T testcase tương ứng.
Đầu ra: Số nguyên tố tại các vị trí testcase.

Gợi ý: dựa vào sàng nguyên tố để hoàn thành bài tập
Ví dụ:

input:
3
2 3 5
output:
3 5 7

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

Add a Comment