WEBSITE ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI, TUY NHIÊN SỐ LƯỢNG SUBMIT BỊ GIỚI HẠN MỖI NGÀY CÒN RẤT ÍT (THEO CHÍNH SÁCH MỚI CỦA JUDGE0, BÊN CUNG CẤP API). DO VẬY RẤT MONG CÁC BẠN CHÚ Ý TEST THẬT KỸ CODE TRƯỚC KHI SUBMIT.

Sàng nguyên tố

Đề bài: Tìm số nguyên tố tại vị trí i
Đầu vào: T số lượng test, T testcase tương ứng.
Đầu ra: Số nguyên tố tại các vị trí testcase.

Gợi ý: dựa vào sàng nguyên tố để hoàn thành bài tập
Ví dụ:

input:
3
2 3 5
output:
3 5 7

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

Add a Comment