WEBSITE ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI, TUY NHIÊN SỐ LƯỢNG SUBMIT BỊ GIỚI HẠN MỖI NGÀY CÒN RẤT ÍT (THEO CHÍNH SÁCH MỚI CỦA JUDGE0, BÊN CUNG CẤP API). DO VẬY RẤT MONG CÁC BẠN CHÚ Ý TEST THẬT KỸ CODE TRƯỚC KHI SUBMIT.

Điện Thoại Cục Gạch

Đề bài: “Ném chó chó chết” là câu nói thường dùng để chỉ những chiếc điện thoại “cục gạch” ngày xưa.

Hôm nay, chúng ta sẽ có một bài tập nhỏ về những chiếc điện thoại huyền thoại này. Cho n là một chuỗi toàn số (chỉ gồm các kí tự 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9). Dựa vào hình ảnh về chiếc điện thoại cục gạch. Bạn hãy chuyển đổi n sang một chuỗi s. Trong đó s là một chuỗi chỉ chứa các kí tự in thường trong bảng chữ cái Latinh (từ a-z). VD: Cho n = 2 thì sau khi chuyển đổi sẽ được s = abc, Cho n = 90 thì s = wxyz. Nếu như sau khi chuyển đổi chuỗi s là rỗng thì in ra “dienthoaicucgach”.

Đầu vào: Một số nguyên T biểu thị số trường hợp thử nghiệm (0 < T <= 10).
T dòng tiếp theo, mỗi dòng là một chuỗi n (độ dài của n <= 50).
Đầu ra: Ứng với mỗi trường hợp thử nghiệm in ra một chuỗi s tương ứng là kết quả bài toán.

Ví dụ:

input:
3
2
0123456789
1010

output:
abc
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
dienthoaicucgach

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

Add a Comment