BÀI TẬP CỦA CÁC THẦY CÔ ĐƯA LÊN ĐÃ ĐƯỢC DI CHUYỂN TỚI MENU "BÀI TẬP CỦA GV"

Số nguyên tố ( bản khó )

Đề bài:Cho một số n, kiểm tra số đó có phải số nguyên tố hay không!
Đầu vào: Một số n duy nhất. n <= 10^18
Đầu ra: Yes nếu đó là số nguyên tố, No nếu ngược lại.
Ví dụ:

input:
3
output:
Yes

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

Add a Comment