WEBSITE ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI, TUY NHIÊN SỐ LƯỢNG SUBMIT BỊ GIỚI HẠN MỖI NGÀY CÒN RẤT ÍT (THEO CHÍNH SÁCH MỚI CỦA JUDGE0, BÊN CUNG CẤP API). DO VẬY RẤT MONG CÁC BẠN CHÚ Ý TEST THẬT KỸ CODE TRƯỚC KHI SUBMIT.

Số nguyên tố ( bản khó )

Đề bài:Cho một số n, kiểm tra số đó có phải số nguyên tố hay không!
Đầu vào: Một số n duy nhất. n <= 10^18
Đầu ra: Yes nếu đó là số nguyên tố, No nếu ngược lại.
Ví dụ:

input:
3
output:
Yes

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

Add a Comment