WEBSITE ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI, TUY NHIÊN SỐ LƯỢNG SUBMIT BỊ GIỚI HẠN MỖI NGÀY CÒN RẤT ÍT (THEO CHÍNH SÁCH MỚI CỦA JUDGE0, BÊN CUNG CẤP API). DO VẬY RẤT MONG CÁC BẠN CHÚ Ý TEST THẬT KỸ CODE TRƯỚC KHI SUBMIT.

Ba ước số

Đề bài: Cho số tự nhiên N. Nhiệm vụ của bạn là hãy đếm tất cả các số có đúng ba ước số. Ví dụ n=100, ta có các số 4, 9, 25, 49.
Đầu vào: Số lượng test T, T dòng tiếp theo là các số tự nhiên N. 1≤T≤100; 1≤N ≤7*10^13
Đầu ra: T dòng, mỗi dòng hiển thị số lượng số có ba ước số từ 1 đến T[i].

Ví dụ:

input:
2 
50
200
output:
4
6

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

Add a Comment