WEBSITE ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI, TUY NHIÊN SỐ LƯỢNG SUBMIT BỊ GIỚI HẠN MỖI NGÀY CÒN RẤT ÍT (THEO CHÍNH SÁCH MỚI CỦA JUDGE0, BÊN CUNG CẤP API). DO VẬY RẤT MONG CÁC BẠN CHÚ Ý TEST THẬT KỸ CODE TRƯỚC KHI SUBMIT.

Cai nghiện game

Đề bài:Nam là một sinh viên nghiệm game, trong một lần gặp gỡ Ad đã khuyên cậu ấy bỏ game và chỉ cho Nam một phương pháp. Trong vòng N ngày liên tiếp, mỗi ngày cậu phải giảm D phút chơi game. Sau N ngày, cậu đã chơi tổng S thời gian. Sau một thời gian, Nam đã cải thiện rõ rệt, bạn hãy tính thời gian ngày đầu và ngày cuối cùng Nam đã chơi game.
Đầu vào: N ngày, tổng thời gian chơi trong N ngày (chuỗi dạng HH:II), số thời gian giảm mỗi ngày(chuỗi dạng HH:II).
Đầu ra: Thời gian chơi ngày cuối và ngày đầu(chuỗi dạng HH:II).
Ví dụ:

input:
7 
01:59 00:04
output:
00:05 00:29

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

Add a Comment