Chúc mừng 5 coder mới nhất vừa lên hạng Pro Coder : Ryo, NightFury, tuanhth95, sonkk, hieulop1 -> thử đẳng cấp mới
Lỗi tiếng việt với Python, IN Queue và Processing đã được khắc phục. Các bạn làm bài nếu còn bị thì comment để admin biết nhé.

Đếm số lần xuất hiện của chuỗi

Đề bài: Nhập vào hai chuỗi s1 và s2. Đếm số lần xuất hiện của s2 trong s1. Không phân biệt hoa thường.
Đầu vào: Hai dòng, mỗi dòng chứa một chuỗi lần lượt là s1, s2.
Đầu ra: Một số là số lần xuất hiện của s2 trong s1.
Ví dụ:

input:
Dao Thi Hoa Hong Mai
ai
output:
1

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

10 Comments

Add a Comment