WEBSITE ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI, TUY NHIÊN SỐ LƯỢNG SUBMIT BỊ GIỚI HẠN MỖI NGÀY CÒN RẤT ÍT (THEO CHÍNH SÁCH MỚI CỦA JUDGE0, BÊN CUNG CẤP API). DO VẬY RẤT MONG CÁC BẠN CHÚ Ý TEST THẬT KỸ CODE TRƯỚC KHI SUBMIT.

Đếm số lần xuất hiện của chuỗi

Đề bài: Nhập vào hai chuỗi s1 và s2. Đếm số lần xuất hiện của s2 trong s1. Không phân biệt hoa thường.
Đầu vào: Hai dòng, mỗi dòng chứa một chuỗi lần lượt là s1, s2.
Đầu ra: Một số là số lần xuất hiện của s2 trong s1.
Ví dụ:

input:
Dao Thi Hoa Hong Mai
ai
output:
1

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

12 Comments

Add a Comment