Chúc mừng 1 coder mới nhất vừa lên hạng Pro Coder : Ryo -> thử đẳng cấp mới

Tác giả: nguyenvanquan7826

Nhà thông minh Hunonic

Công ty cổ phần Hunonic Việt Nam đang phát triển hệ thống nhà thông minh với nhiều sản phẩm độc đáo. Hệ thống hiện tại là một hệ thống liên kết toàn bộ ngôi nhà qua mạng bluetooth tiết kiệm năng lượng (Mesh). Nguyên lý hoạt động của các thiết bị này là kết nối

Dãy nhị phân

Đề bài: Sinh dãy nhị phân dài n chữ số. Đầu vào: Một dòng chứa một số n là độ dài của dãy nhị phân cần sinh. Đầu ra: x dòng, mỗi dòng chứa một dãy nhị phân, các dãy nhị phân in ra theo thứ tự từ điển. Ví dụ: input 2 output: 00

Bản đồ

Nguồn: http://laptrinh.ictu.edu.vn Tỉnh Thái Nguyên đang có dự án quy hoạch đất đai trên toàn tỉnh và phân chia lại theo vùng. Ban lãnh đạo quyết định vẽ ra một bản đồ để dễ quản lý. Bản đồ có hình chữ nhật kích thước MxN. Với các ký hiệu: ‘#’ là khu đất cho rừng