WEBSITE ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI, TUY NHIÊN SỐ LƯỢNG SUBMIT BỊ GIỚI HẠN MỖI NGÀY CÒN RẤT ÍT (THEO CHÍNH SÁCH MỚI CỦA JUDGE0, BÊN CUNG CẤP API). DO VẬY RẤT MONG CÁC BẠN CHÚ Ý TEST THẬT KỸ CODE TRƯỚC KHI SUBMIT.

Bản đồ

Nguồn: http://laptrinh.ictu.edu.vn

Tỉnh Thái Nguyên đang có dự án quy hoạch đất đai trên toàn tỉnh và phân chia lại theo vùng. Ban lãnh đạo quyết định vẽ ra một bản đồ để dễ quản lý. Bản đồ có hình chữ nhật kích thước MxN. Với các ký hiệu:
‘#’ là khu đất cho rừng núi.
‘-’ là khu đất dân cư nhưng chưa có người ở.
‘*’ là khu đất dân cư đã có người ở.
Các khu rừng núi sẽ chia đất đai thành các khu vực dân cư riêng lẻ. 2 điểm gọi là chung một vùng dân cư nếu nó nằm cạnh nhau theo hướng dọc hoặc hướng ngang. Bao quanh bản đồ luôn là khu rừng núi. Luôn có tối thiểu 1 khu dân cư trên bản đồ.

Nhiệm vụ của bạn là hãy tính lượng người trung bình đang sống trên các vùng dân cư.

Đầu vào:
– Dòng đầu tiên chứa số t – số lượng test ( 0 < t < 40) - Mỗi test tiếp theo sẽ có: + Dòng 1 chứa 2 số M và N là kích thước bản đồ hình chữ nhật. ( M, N <= 100) + Các dòng tiếp theo mô tả thông tin bản đồ. Đầu ra:
– t dòng, mỗi dòng là số lượng người trung bình đang sống tại các vùng dân cư. Kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

Ví dụ:

input:
2
5 5
#####
#**##
###*#
#**##
#####
6 10
##########
#---*--*##
###-*----#
#**#######
##***---##
##########
output:
1.67
4.00

Giải thích:
– Ở test 1, chúng ta có 3 khu dân cư và có 5 người => TB = 1.67
– Ở test 2, chúng ta có 2 khu dân cư và có 8 người => TB = 4.00

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

21 Comments

Add a Comment