Chúc mừng 2 coder mới nhất vừa lên hạng Pro Coder : Ryo, sonkk -> thử đẳng cấp mới
Hiện tại các bạn đã có thể xem lời giải của những bài đã giải đúng ở dưới nút submit. Việc này giúp các bạn học hỏi và cải thiện code của mình tốt hơn.

Chuyển về chữ thường chữ hoa

Đề bài: Nhập vào một chuỗi. Đổi tất cả các chữ cái đầu câu thành hoa, các chữ khác thành chữ thường theo đúng chính tả. Chuỗi không chứa danh từ riêng, không chứa các dấu cách thừa. Các dấu câu có thể có gồm chấm (.), hỏi chấm (?), chấm than (!).
Đầu vào: Một chuỗi.
Đầu ra: Đưa ra chuỗi đúng chính tả.
Ví dụ:

input:
hom NaY tRoi dep.
output:
Hom nay troi dep.

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

One Comment

Add a Comment