WEBSITE ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI, TUY NHIÊN SỐ LƯỢNG SUBMIT BỊ GIỚI HẠN MỖI NGÀY CÒN RẤT ÍT (THEO CHÍNH SÁCH MỚI CỦA JUDGE0, BÊN CUNG CẤP API). DO VẬY RẤT MONG CÁC BẠN CHÚ Ý TEST THẬT KỸ CODE TRƯỚC KHI SUBMIT.

Chuyển về chữ thường chữ hoa

Đề bài: Nhập vào một chuỗi. Đổi tất cả các chữ cái đầu câu thành hoa, các chữ khác thành chữ thường theo đúng chính tả. Chuỗi không chứa danh từ riêng, không chứa các dấu cách thừa. Các dấu câu có thể có gồm chấm (.), hỏi chấm (?), chấm than (!).
Đầu vào: Một chuỗi.
Đầu ra: Đưa ra chuỗi đúng chính tả.
Ví dụ:

input:
hom NaY tRoi dep.
output:
Hom nay troi dep.

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

5 Comments

Add a Comment