Chúc mừng 5 coder mới nhất vừa lên hạng Pro Coder : Ryo, NightFury, tuanhth95, sonkk, hieulop1 -> thử đẳng cấp mới
Lỗi tiếng việt với Python, IN Queue và Processing đã được khắc phục. Các bạn làm bài nếu còn bị thì comment để admin biết nhé.

Chuyển về chữ thường chữ hoa

Đề bài: Nhập vào một chuỗi. Đổi tất cả các chữ cái đầu câu thành hoa, các chữ khác thành chữ thường theo đúng chính tả. Chuỗi không chứa danh từ riêng, không chứa các dấu cách thừa. Các dấu câu có thể có gồm chấm (.), hỏi chấm (?), chấm than (!).
Đầu vào: Một chuỗi.
Đầu ra: Đưa ra chuỗi đúng chính tả.
Ví dụ:

input:
hom NaY tRoi dep.
output:
Hom nay troi dep.

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

3 Comments

Add a Comment