WEBSITE ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI, TUY NHIÊN SỐ LƯỢNG SUBMIT BỊ GIỚI HẠN MỖI NGÀY CÒN RẤT ÍT (THEO CHÍNH SÁCH MỚI CỦA JUDGE0, BÊN CUNG CẤP API). DO VẬY RẤT MONG CÁC BẠN CHÚ Ý TEST THẬT KỸ CODE TRƯỚC KHI SUBMIT.

Tiền tố số điện thoại

Đề bài:Bạn được 1 dãy số điện thoại, hãy kiểm tra dãy đó có hợp lệ hay không, hợp lệ là không có số nào là tiền tố của số khác, không hợp lệ thì in ra No, hợp lệ thì in ra YES.
Đầu vào: Một số t là số lượng test (t <= 500), dòng tiếp theo chứa số n là số lượng sđt (n <= 10^4), n dòng tiếp theo chứa danh sách sđt của mỗi test.
Đầu ra: Kết quả từng bộ test, mỗi kết quả in trên 1 dòng.
Ví dụ:

input:
2
3
911
97625999
91125426
5
113
12340
123440
12345
98346
output:
NO
YES

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

Add a Comment