Số lượng submit của website có hạn, rất mong các bạn chau chuốt thật kỹ code trước khi submit! Ủng hộ 20.000 (hai mươi ngàn đồng) để chúng tôi duy trì website.

Cộng Phân số

Đề bài: Tính tổng 2 phân số a/b và c/d, sau đó tối giản phân số kết quả thu được
Dữ liệu vào: 4 số a,b,c,d (điều kiện 0<a,b,c,d<=10000);
Dữ liệu ra: Phân số tối giản e/f
Ví dụ: Nhập vào 2 5 3 6 xuất ra 9/10 (giải thích 2/5+3/6=27/30=9/10)

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

Add a Comment