WEBSITE ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI, TUY NHIÊN SỐ LƯỢNG SUBMIT BỊ GIỚI HẠN MỖI NGÀY CÒN RẤT ÍT (THEO CHÍNH SÁCH MỚI CỦA JUDGE0, BÊN CUNG CẤP API). DO VẬY RẤT MONG CÁC BẠN CHÚ Ý TEST THẬT KỸ CODE TRƯỚC KHI SUBMIT.

Cộng Phân số

Đề bài: Tính tổng 2 phân số a/b và c/d, sau đó tối giản phân số kết quả thu được
Dữ liệu vào: 4 số a,b,c,d (điều kiện 0<a,b,c,d<=10000);
Dữ liệu ra: Phân số tối giản e/f
Ví dụ: Nhập vào 2 5 3 6 xuất ra 9/10 (giải thích 2/5+3/6=27/30=9/10)

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

Add a Comment