Chúc mừng 1 coder mới nhất vừa lên hạng Pro Coder : Ryo -> thử đẳng cấp mới

Đổi hệ thập phân sang hệ nhị phân

Đề bài: Nhập vào một số nguyên không âm hệ thập phân. Đổi số đó ra hệ nhị phân.
Đầu vào: Một số nguyên n.
Đầu ra: Số nhị phân của n.

Ví dụ:

input:
2
output:
10

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

Add a Comment