WEBSITE ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI, TUY NHIÊN SỐ LƯỢNG SUBMIT BỊ GIỚI HẠN MỖI NGÀY CÒN RẤT ÍT (THEO CHÍNH SÁCH MỚI CỦA JUDGE0, BÊN CUNG CẤP API). DO VẬY RẤT MONG CÁC BẠN CHÚ Ý TEST THẬT KỸ CODE TRƯỚC KHI SUBMIT.

Khoảng cách

Đề bài: Viết chương trình nhập vào tọa độ trên trục hoành của 2 điểm, tính khoảng cách giữa 2 điểm này làm tròn 2 chữ số thập phân .

Đầu vào: 2 số cách nhau 1 khoảng trắng là hoành độ của 2 điểm

Đầu ra: Khoảng cách giữa 2 điểm làm tròn 2 chữ số thập phân

Gợi ý: dùng hàm trị tuyệt đối abs(x1-x2);

Ví dụ:

input:
10.5 2
output:
5

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

One Comment

Add a Comment