Chúc mừng 2 coder mới nhất vừa lên hạng Pro Coder : Ryo, sonkk -> thử đẳng cấp mới
Hiện tại các bạn đã có thể xem lời giải của những bài đã giải đúng ở dưới nút submit. Việc này giúp các bạn học hỏi và cải thiện code của mình tốt hơn.

Max 3

Đề bài: Nhập vào 3 số nguyên, tìm và in ra số lớn nhất trong 3 số.
Đầu vào: Một dòng chứa 3 số nguyên cách nhau bởi dấu cách.
Đầu ra: Một số là số lớn nhất trong 3 số.

(Mình đã thêm 3 test case cho bài này, các bạn đã làm qua rồi có thể thử lại, rất có thể bạn sẽ sai đó).

Ví dụ:

input:
4 2 6
output:
6

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

2 Comments

Add a Comment