WEBSITE ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI, TUY NHIÊN SỐ LƯỢNG SUBMIT BỊ GIỚI HẠN MỖI NGÀY CÒN RẤT ÍT (THEO CHÍNH SÁCH MỚI CỦA JUDGE0, BÊN CUNG CẤP API). DO VẬY RẤT MONG CÁC BẠN CHÚ Ý TEST THẬT KỸ CODE TRƯỚC KHI SUBMIT.

Max 3

Đề bài: Nhập vào 3 số nguyên, tìm và in ra số lớn nhất trong 3 số.
Đầu vào: Một dòng chứa 3 số nguyên cách nhau bởi dấu cách.
Đầu ra: Một số là số lớn nhất trong 3 số.

(Mình đã thêm 3 test case cho bài này, các bạn đã làm qua rồi có thể thử lại, rất có thể bạn sẽ sai đó).

Ví dụ:

input:
4 2 6
output:
6

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

14 Comments

Add a Comment