BÀI TẬP CỦA CÁC THẦY CÔ ĐƯA LÊN ĐÃ ĐƯỢC DI CHUYỂN TỚI MENU "BÀI TẬP CỦA GV"

Ngân hàng V1

Đề bài:

Ví dụ:

input:
500000 8
output:
521240.92

Ví dụ 2:

input:
10000 2
output:
10020.01

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

One Comment

Add a Comment