Chúc mừng 5 coder mới nhất vừa lên hạng Pro Coder : Ryo, NightFury, tuanhth95, sonkk, hieulop1 -> thử đẳng cấp mới
Lỗi tiếng việt với Python, IN Queue và Processing đã được khắc phục. Các bạn làm bài nếu còn bị thì comment để admin biết nhé.

Phương trình bậc 2

Đề bài: Hãy lập trình chương trình giải phương trình bậc 2: ax^{2} + bx + c = 0 với a, b, c nhập từ bàn phím.
Đầu vào: Một dòng gồm 3 số cách nhau bởi dấu cách.
Đầu ra: In ra cho các trường hợp.
1/ “VSN” – Nếu phương trình vô số nghiệm
2/ “VN” – Nếu phương trình vô nghiệm
3/ “x = 2.00” – Nếu phương trình có một nghiệm (Nghiệm 2).
4/ Nếu phương trình có 2 nghiệm, in 2 nghiệm đó trên một dòng và cách nhau bởi dấu cách. Nghiệm nhỏ in trước, nghiệm lớn in sau.
Các nghiệm được làm tròn tới 2 chữ số thập phân.

Ví dụ:

input:
1 -2 1
output:
x = 1.00

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

43 Comments

Add a Comment