WEBSITE ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI, TUY NHIÊN SỐ LƯỢNG SUBMIT BỊ GIỚI HẠN MỖI NGÀY CÒN RẤT ÍT (THEO CHÍNH SÁCH MỚI CỦA JUDGE0, BÊN CUNG CẤP API). DO VẬY RẤT MONG CÁC BẠN CHÚ Ý TEST THẬT KỸ CODE TRƯỚC KHI SUBMIT.

Trung bình cộng các chữ số

Đề bài: Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên. Tính trung bình cộng các chữ số của nó

Đầu vào: Một số nguyên duy nhất

Đầu ra: Trung bình cộng các chữ số của nó, làm tròn 1 chữ số thập phân

Ví dụ 1:
input:
234
output:
3.0
Ví dụ 2:
input:
30900
output:
2.4

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

2 Comments

Add a Comment