WEBSITE ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI, TUY NHIÊN SỐ LƯỢNG SUBMIT BỊ GIỚI HẠN MỖI NGÀY CÒN RẤT ÍT (THEO CHÍNH SÁCH MỚI CỦA JUDGE0, BÊN CUNG CẤP API). DO VẬY RẤT MONG CÁC BẠN CHÚ Ý TEST THẬT KỸ CODE TRƯỚC KHI SUBMIT.

Xóa mảng và tìm UCLN

Đề bài: Cho mảng số nguyên gồm n (1<n<1000) phần tử, (-100<a[i]<=100). Em hãy viết CT làm các việc sau
1. Xóa bớt các phần tử trùng nhau, chỉ giữ lại 1 phần tử mỗi loại
2. Xóa hết các phần tử là số nguyên tố.
3. Tìm UCLN của các phần tử còn lại, nếu không còn phần tử nào để tìm ước chung lớn nhất thì xuất “xoa het roi!”
Dữ liệu vào: Số nguyên n và dãy n số nguyên, số nguyên m
Dữ liệu ra: 3 dòng (xem đề và ví dụ)

Ví dụ: 
Input
10
2 8 3 16 8 40 20 5 3 16
Output
2 8 3 16 40 20 5
8 16 40 20
4
Mời các bạn truy cập kênh youtube: Thầy Thọ C2 để cùng học Pascal nhé!

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

2 Comments

Add a Comment