Chúc mừng 5 coder mới nhất vừa lên hạng Pro Coder : Ryo, NightFury, tuanhth95, sonkk, hieulop1 -> thử đẳng cấp mới
Lỗi tiếng việt với Python, IN Queue và Processing đã được khắc phục. Các bạn làm bài nếu còn bị thì comment để admin biết nhé.

Chuẩn hóa chuỗi

Đề bài: Cho một chuỗi là đường dẫn của một file trong máy tính. Đường dẫn đúng là đường dẫn không có các dấu gạch chéo (/) ở đầu, ở cuối, và ở giữa các folder chỉ có duy nhất một dấu gạch chéo để phân tách. Hãy xóa các dấu gạch chéo thừa để được một đường dẫn đúng.
Đầu vào: Một chuỗi là đường dẫn có thể đúng hoặc chưa đúng.
Đầu ra: Đường dẫn đúng của đường dẫn đã cho.
Ví dụ:

input:
laptrinh//code///chuanhoa.cpp
output:
laptrinh/code/chuanhoa.cpp

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

8 Comments

Add a Comment