Số lượng submit của website có hạn, rất mong các bạn chau chuốt thật kỹ code trước khi submit! Ủng hộ 20.000 (hai mươi ngàn đồng) để chúng tôi duy trì website.

Ngày tháng năm

Đề bài: Viết chương trình đọc từ bàn phím 3 số nguyên biểu diễn ngày, tháng, năm và xuất ra màn hình dưới dạng “dd/mm/yyyy”.
Đầu vào: Một dòng gồm 3 số nguyên cách nhau bởi một dấu cách.
Đầu ra: Một chuỗi theo định dạng ngày tháng năm: dd/mm/yyyy

Ví dụ:

input:
5 6 2018
output:
05/06/2018

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

22 Comments

Add a Comment