WEBSITE ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI, TUY NHIÊN SỐ LƯỢNG SUBMIT BỊ GIỚI HẠN MỖI NGÀY CÒN RẤT ÍT (THEO CHÍNH SÁCH MỚI CỦA JUDGE0, BÊN CUNG CẤP API). DO VẬY RẤT MONG CÁC BẠN CHÚ Ý TEST THẬT KỸ CODE TRƯỚC KHI SUBMIT.

Ngày tháng năm

Đề bài: Viết chương trình đọc từ bàn phím 3 số nguyên biểu diễn ngày, tháng, năm và xuất ra màn hình dưới dạng “dd/mm/yyyy”.
Đầu vào: Một dòng gồm 3 số nguyên cách nhau bởi một dấu cách.
Đầu ra: Một chuỗi theo định dạng ngày tháng năm: dd/mm/yyyy

Ví dụ:

input:
5 6 2018
output:
05/06/2018

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

23 Comments

Add a Comment