BÀI TẬP CỦA CÁC THẦY CÔ ĐƯA LÊN ĐÃ ĐƯỢC DI CHUYỂN TỚI MENU "BÀI TẬP CỦA GV"

Ngày tháng năm

Đề bài: Viết chương trình đọc từ bàn phím 3 số nguyên biểu diễn ngày, tháng, năm và xuất ra màn hình dưới dạng “dd/mm/yyyy”.
Đầu vào: Một dòng gồm 3 số nguyên cách nhau bởi một dấu cách.
Đầu ra: Một chuỗi theo định dạng ngày tháng năm: dd/mm/yyyy

Ví dụ:

input:
5 6 2018
output:
05/06/2018

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

22 Comments

Add a Comment