Chúc mừng 5 coder mới nhất vừa lên hạng Pro Coder : Ryo, NightFury, tuanhth95, sonkk, hieulop1 -> thử đẳng cấp mới
Lỗi tiếng việt với Python, IN Queue và Processing đã được khắc phục. Các bạn làm bài nếu còn bị thì comment để admin biết nhé.

Ngày tháng năm

Đề bài: Viết chương trình đọc từ bàn phím 3 số nguyên biểu diễn ngày, tháng, năm và xuất ra màn hình dưới dạng “dd/mm/yyyy”.
Đầu vào: Một dòng gồm 3 số nguyên cách nhau bởi một dấu cách.
Đầu ra: Một chuỗi theo định dạng ngày tháng năm: dd/mm/yyyy

Ví dụ:

input:
5 6 2018
output:
05/06/2018

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

15 Comments

Add a Comment