WEBSITE ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI, TUY NHIÊN SỐ LƯỢNG SUBMIT BỊ GIỚI HẠN MỖI NGÀY CÒN RẤT ÍT (THEO CHÍNH SÁCH MỚI CỦA JUDGE0, BÊN CUNG CẤP API). DO VẬY RẤT MONG CÁC BẠN CHÚ Ý TEST THẬT KỸ CODE TRƯỚC KHI SUBMIT.

Số phong phú(bản khó)

Đề bài:Một số được gọi là “phong phú” nếu như tổng các ước số nguyên dương của a (trừ chính a) mà >= a và <= n. Hãy đếm xem có bao nhiêu số “phong phú” trong khoảng [2, n].
Ví dụ:

Với n = 20 thì kết quả = 2

Ta có 2 cặp số thỏa mãn là:

6 : ước : 6
12 : ước : 16
Đầu vào: Một số n duy nhất, n <= 10^7.
Đầu ra: Số lượng số “phong phú” trong khoảng [2, n].
Ví dụ:

input:
20
output:
6

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

Add a Comment