Chúc mừng 5 coder mới nhất vừa lên hạng Pro Coder : Ryo, NightFury, tuanhth95, sonkk, hieulop1 -> thử đẳng cấp mới
Lỗi tiếng việt với Python, IN Queue và Processing đã được khắc phục. Các bạn làm bài nếu còn bị thì comment để admin biết nhé.

Cước điện thoại

Đề bài: Viết chương trình để tính cước điện thoại bàn cho một hộ gia đình với các thông số như sau:

  • Phí thuê bao bắt buộc là 25 nghìn.
  • 600 đồng cho mỗi gọi của 50 phút đầu tiên.
  • 400 đồng cho mỗi phút gọi của 150 phút tiếp theo.
  • 200 đồng cho bất kỳ mỗi phút nào sau 200 phút đầu tiên.

Đầu vào: Một số nguyên duy nhất là số phút gọi
Đầu ra: Dòng chữ: “So tien = x”, với x là số tiền phải trả.

Ví dụ:

input: 
1
output:
So tien = 25600

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

13 Comments

Add a Comment