Chúc mừng 2 coder mới nhất vừa lên hạng Pro Coder : Ryo, sonkk -> thử đẳng cấp mới
Hiện tại các bạn đã có thể xem lời giải của những bài đã giải đúng ở dưới nút submit. Việc này giúp các bạn học hỏi và cải thiện code của mình tốt hơn.

Cước điện thoại

Đề bài: Viết chương trình để tính cước điện thoại bàn cho một hộ gia đình với các thông số như sau:

  • Phí thuê bao bắt buộc là 25 nghìn.
  • 600 đồng cho mỗi gọi của 50 phút đầu tiên.
  • 400 đồng cho mỗi phút gọi của 150 phút tiếp theo.
  • 200 đồng cho bất kỳ mỗi phút nào sau 200 phút đầu tiên.

Đầu vào: Một số nguyên duy nhất là số phút gọi
Đầu ra: Dòng chữ: “So tien = x”, với x là số tiền phải trả.

Ví dụ:

input: 
1
output:
So tien = 25600

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

2 Comments

Add a Comment