WEBSITE ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI, TUY NHIÊN SỐ LƯỢNG SUBMIT BỊ GIỚI HẠN MỖI NGÀY CÒN RẤT ÍT (THEO CHÍNH SÁCH MỚI CỦA JUDGE0, BÊN CUNG CẤP API). DO VẬY RẤT MONG CÁC BẠN CHÚ Ý TEST THẬT KỸ CODE TRƯỚC KHI SUBMIT.

Cước điện thoại

Đề bài: Viết chương trình để tính cước điện thoại bàn cho một hộ gia đình với các thông số như sau:

  • Phí thuê bao bắt buộc là 25 nghìn.
  • 600 đồng cho mỗi gọi của 50 phút đầu tiên.
  • 400 đồng cho mỗi phút gọi của 150 phút tiếp theo.
  • 200 đồng cho bất kỳ mỗi phút nào sau 200 phút đầu tiên.

Đầu vào: Một số nguyên duy nhất là số phút gọi
Đầu ra: Dòng chữ: “So tien = x”, với x là số tiền phải trả.

Ví dụ:

input: 
1
output:
So tien = 25600

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

15 Comments

Add a Comment