BÀI TẬP CỦA CÁC THẦY CÔ ĐƯA LÊN ĐÃ ĐƯỢC DI CHUYỂN TỚI MENU "BÀI TẬP CỦA GV"

If-Chỉ số BMI

Đề bài: VCT tính chỉ số khối cơ thể BMI (Body mass index) theo công thức BMI = W/H2, trong đó W là cân nặng của một người (tính bằng kg) và H là chiều cao của người đó (tính bằng mét) (theo công thức này, nếu BMI<18,5: người gầy; 18,5<=BMI<25: người bình thường; BMI>=25: người béo)

Đầu vào: 2 số thực lần lượt là cân nặng và chiều cao của một người, cách nhau một khoảng trắng

Đầu ra: Chỉ số BMI và thông báo người đó thuộc dạng Gay hay Binh thuong hay Beo

Ví dụ 1:

input:

66 1.72

output:

22.3 Binh thuong

Ví dụ 2:

input:

80 1.6

output:

31.3 Beo

Ví dụ 3:

input:

45.5 1.7

output:

15.7 Gay

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

5 Comments

Add a Comment