WEBSITE ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI, TUY NHIÊN SỐ LƯỢNG SUBMIT BỊ GIỚI HẠN MỖI NGÀY CÒN RẤT ÍT (THEO CHÍNH SÁCH MỚI CỦA JUDGE0, BÊN CUNG CẤP API). DO VẬY RẤT MONG CÁC BẠN CHÚ Ý TEST THẬT KỸ CODE TRƯỚC KHI SUBMIT.

If-Chỉ số BMI

Đề bài: VCT tính chỉ số khối cơ thể BMI (Body mass index) theo công thức BMI = W/H2, trong đó W là cân nặng của một người (tính bằng kg) và H là chiều cao của người đó (tính bằng mét) (theo công thức này, nếu BMI<18,5: người gầy; 18,5<=BMI<25: người bình thường; BMI>=25: người béo)

Đầu vào: 2 số thực lần lượt là cân nặng và chiều cao của một người, cách nhau một khoảng trắng

Đầu ra: Chỉ số BMI và thông báo người đó thuộc dạng Gay hay Binh thuong hay Beo

Ví dụ 1:

input:

66 1.72

output:

22.3 Binh thuong

Ví dụ 2:

input:

80 1.6

output:

31.3 Beo

Ví dụ 3:

input:

45.5 1.7

output:

15.7 Gay

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

5 Comments

Add a Comment